Vad säger vattenanalysen?

Kemiska och fysikaliska parametrar 
 

Färg

Över 30: Färgen i vattnet orsakas vanligen av humusämnen eller av järn och mangan förekomst. Färgtalet bör ligga under 30mgPt/l.

 

pH

Under 6,5: Lågt pH kan orsaka korrosionsskador i distributionsanläggningen och i fastighetsinstallationer, vilket kan medföra läckor eller ökade metallhalter i dricksvatten. Lågt pH kan förorsaka grönblå utfällningar på porslin samt ge blonda grönt hår. pH-värdet bör ligga mellan 6,5-9,0. Men det blir ingen anmärkning på vattnet mellan intervallet 6,5-10,5.

 

 

Aggressiv Kolsyra:

Vattnet har ledningsangripande egenskaper och kan lösa upp metaller t ex järn och koppar. Aggressiviteten bör ligga under 15.

 

Alkalinitet

Under 60 mg/l: Risk för korrosionsangrepp i ledningssystemet.

 

 

Hårdhet

Över 15 dh: Medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt. Hårdheten bör ligga under 15 dh.

 

 

Järn

0,5-1,49 mg/l: Järnhalten var hög vilket gör vattnet tydligt färgat. Det kan medföra utfällningar i ledningar. Kan även orsaka skador på tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Järnhalten bör ligga under 0,5mg/l.
Över 1,5mg/l:
Järnhalten var mycket hög vilket gör vattnet tydligt färgat. Den kan medföra utfällningar i ledningar, orsaka skador på tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Järnhalten bör ligga under 0,5 mg/l.

 

 

Mangan

0,3-0,99 mg/l: Manganhalten var hög vilket kan medföra svarta utfällningar, orsaka skador på tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Manganhalten bör ligga under 0,3mh/l.
Över 1,00 mg/l:
Manganhalten var mycket hög vilket kan medföra svarta utfällningar, orsaka skador på tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Manganhalten bör ligga under 0,3 mg/l.

 

 

Klorid

100-299 mg/l: Indikerar i brunnsvatten påverkan från relikt vatten, saltvatten (bildat under istiden) eller havsvatten. Kan påskynda korrossionsangrepp. Koridhalten bör ligga under 100 mg/l.
Över 300 mg/l:
Indikerar i brunnsvatten påverkan från relikt vatten, saltvatten (bildat under istiden) eller havsvatten. Kan påskynda korrossionsangrepp. Det finns även risk för smakförändringar. Kloridhalten bör ligga under 100 mg/l.

 

 

 

 

 

 

Nitrat

20-50 mg/l: Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Nitrathalten bör ligga under 20mg/l.
Över 50 mg/l:
Vattnet bör ej ges till barn under 1 års ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syresupptagning i blodet). Nitrathalten bör ligga under 20 mg/l.

 

 

Nitrit

0,1-0,50 mg/l: Kan indikera påverkan från förorening, men kan också bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan även finnas naturligt i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet. Nitrithalten bör ligga under 0,1 mg/l.
Över 0,50 mg/l: Ökad risk för methämoglobinemi (försämrad syresupptagning i blodet). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

 

 

Fluorid

1,3-1,5 mg/l: Risk för tandemaljfläckar. Vattnet bör ej ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder.
1,6-4,0 mg/l: Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 1 1/2 års ålder.
4,1-5,9 mg/l: Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 7 års ålder och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 års ålder.
Över 6,0 mg/l: Vattnet bedöms som otjäntligt. Risk för fluorinlagring i benvävnad.

 

 

Microbiologiska parametrar

 

 

 

Escherichia coli (E. Coli)

Över 10/100 ml: Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk.
Över 500/100 ml: Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk. Vattnet bedöms som otjänligt.

 

 

Koliforma bakterier

50-500/100 ml: Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk.
Över 500/100 ml: Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk. Vattnet bedöms som otjänligt.

 

 

Mikroorganismer vid 22 grader C

Över 1000/ml: Indikerar sådan förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. Vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning.

 


För vidare tolkning av analysresultat samt förslag på reningsanläggning, vänligen ta kontakt med oss på telefon 0470-75 99 00, fax 0470-75 99 01 eller via mail info@filtrena.se

 

 

 
1 Start 2 Complete

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.