Magnetfilter Värmesystem/
Magnetitfilter

Filtrenas BoilerMag är ett högeffektivt fullflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna uppvärmningssystem från järnoxid och magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar. Magnetit och järnoxid bildas naturligt i vattenburna värmesystem. Både järn och syre är vanligt förekommande i olika uppvärmningssystem. Värmesystemet fylls oftast med tappvatten, vilket kan vara syrerikt. Samtidigt är det vanligt att många av komponenterna i systemet är tillverkade i järn. BoilerMag skyddar värmeväxlaren i värmepumpen eller fjärrvärmesystemet. Genom att skydda värmeväxlaren från beläggningar, hjälper magnetfiltret värmeväxlaren att bibehålla sin höga effekt. På så vis kan du göra en större besparing på längre sikt. Magnetfiltret skyddar också ditt vattenburna värmesystem från korrosion och beläggningar. Föroreningar i värmesystemet kan leda till att olika komponenter såsom termostater, ventiler och cirkulationspumpar får en kortare livslängd samt att de krånglar.

Våra magnetfilter BoilerMag 22mm och 28mm har marknadens KRAFTIGASTE magnet - 13.200 Gauss!


Våra Magnetfilter Värmesystem / Magnetitfilter