Filtrena Mandio-filter

Filtrenas Mandio-filter har en filterbädd som består av mangandioxid. Denna massa tar upp det järn och mangan som finns i vattnet. Filtret backspolas med jämna mellanrum så att massan inte blir mättad. Under backspolningen tillförs även syre till vattnet och filtermassan med hjälp av en luftinjektor. Filtret innehåller även kalk som höjer PH-värdet.

 

 

Nyckelfunktioner

  • Låg driftkostnad
  • Naturlig rening
  • Inga kemikalier används
  • Lång hållbarhet på filtermassan
  • Miljövänligt
  • Minimal skötsel och underhåll
  • Rostfri filtertank
  • Öppningsbart lock
  • Dysstopp
  • Påfyllningsplugg

Typ Höjd mm Ø mm Röranslutning Material Filtrering flöde Flöde backspolning
Mandio 40 1460 254 R25 Rostfritt stål 8-16 l/min 25 l/min
Mandio 50 1320 315 R25 Rostfritt stål 13-25 l/min 40 l/min
Mandio 75 1770 315 R25 Rostfritt stål 16-33 l/min 40 l/min
Mandio 125 1390 400 R25 Rostfritt stål 21-43 l/min 60 l/min
Mandio 175 1740 400 R25 Rostfritt stål 30-50 l/min 60 l/min

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.