UV Ljus-80-230 lit/min

Denna serie av UV system har tagits fram för stora flöden, så att dricksvattnet skyddas med hjälp av beprövad och pålitlig teknik.

Hjälper mot:
Mikrobiologiska ämnen

Bakterier

E-Coli

Virus