Uranfilter i glasfiber

Uranfiltret har anjonbytare som aktiv filtermassa och automatisk backspolning som resulterar i en effektiv rening från det radioaktiva ämnet uran. Att dricka uranhaltigt vatten kan vara en hälsorisk på grund av uranets kemiska egenskaper.

Hjälper mot:
Metaller

Uran