Syreaktivator

Svavelvätefiltret eliminerar dålig lukt, inklusive svavelväte, genom att tillföra luft till vattnet vid varje pumpstart. Med riklig syresättning försvinner även andra oönskade lukter. Driftsäker och kostnadseffektiv, den luftar vattnet före hydrofor/hydropress utan driftkostnader eller användning av kemikalier. Specialavluftare kan behövas för optimal prestanda.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Dålig doft

Gas

Svavelväte

Dokument till Syreaktivator

Installationsanvisning Syreaktivator

Installationsanvisning Syreaktivator

Syreaktivator produktblad

Syreaktivator produktblad