Stora omvända osmosfilter

Omvänd osmos är helt kemikaliefritt. Vattnet renas genom att det trycks parallellt med ytan på ett semipermiabelt membran som är genomträngligt för vatten men inte för större molekyler. Oönskade joner som till exempel fluorid, nitrit, nitrat och salt hålls tillbaka av ett membran och leds ut i avloppet, på andra sidan membranet fås ett permeat, det renade vattnet. Förfiltreras genom ett sedimentfilter. Inbyggda tryckvakter finns mot torrkörning samt för högt tryck. Nivåvakt finns då filtret körs mot lågvattenreservoar.

Hjälper mot:
Anjoner

Fluorid

Nitrat

Nitrit

Kemiska vätskor

Bekämpningsmedel

Klor

Läkemedel

Metaller

Arsenik

Bly

Koppar

Uran

Mikrobiologiska ämnen

Bakterier

Virus