Saltbehållare till vattenfilter

Behållare som lagrar salt.