Avsyrningsfilter med backspolning i rostfritt stål

Vårt avsyrnings- och pH-höjande vattenfilter, tillverkat i robust rostfritt stål, säkerställer effektiv rening av surt vatten för ökat pH-värde. Med enkel montering och regelbunden backspolning erbjuder filtret långvarig och pålitlig prestanda. Kemikaliefritt och hållbart val för vattenrening.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Aggressiv kolsyra

Höjer pH-värdet

Metaller

Kopparutfällning