Partikelfilter R25-R50

Filtrenas Partikelfilter tar bort partiklar från 800 micron ner till 130 micron. Partikelfilterna kan fås med sil eller lamellinsatser. Silfilterinsatsen används när det är rena partiklar som skall tas bort såsom grus eller sand. Lamellinsatsen rekommenderas för organisk rening t.ex alger eller ytvatten. Både sil- och lamell-insatserna är gjorda för att kunna rengöras och användas igen.

Hjälper mot:
Partiklar

Alger

Grus

Sand

Skydd mot partiklar på utrustning i hemmet