Omvänd Osmos RO 80

Litet omvänd osmos-aggregat för effektiv borttagning flera olika ämnen. Kräver hårdhet på vatten under 6 dH och inga andra anmärkningar. Idealiskt för placering under diskbänken. Levereras komplett med förfilter, kolfilter, membran, mineraltillsats, separat tappkran och vattentank.

Hjälper mot:
Anjoner

Fluorid

Nitrat

Nitrit

Kemiska vätskor

Bekämpningsmedel

Klor

Läkemedel

Metaller

Arsenik

Bly

Koppar

Uran

Mikrobiologiska ämnen

Bakterier

Virus