Nitratmassa – 25 liter

Nitratmassa är utformad för att avlägsna nitrater från vattnet och förhindra dess negativa effekter på hälsan