Nätsil-insats till partikelfilter

Tillbehör till partikelfilter. Silfilterinsatsen används när det är rena partiklar som skall tas bort såsom grus eller sand. Silinsatsen är gjord för att kunna rengöras & användas igen.