Mangandioxid – 25 kg

Mangandioxid används för att avlägsna järn, mangan och svavelväte från vattnet.