Mandio-vattenfilter i glasfiber

Mandio-filter glasfiber är ett effektivt vattenfilter som inkluderar en filterbädd av mangandioxid, vilket avlägsnar mangan och järn utan kemikalier. Vattenfiltret har låg driftkostnad, naturlig rening och hållbar filtermassa som garanterar miljövänlig vattenrening. Mandio-filtret kräver minimalt med underhåll.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Höjer pH-värdet

Gas

Svavelväte

Metaller

Järn

Mangan