Mandio-filter i rostfritt stål

Vattenfiltret Mandio inkluderar en filterbädd av mangandioxid, vilket avlägsnar mangan och järn utan kemikalier. Vattenfiltret har låg driftkostnad, naturlig rening och hållbar filtermassa garanteras miljövänlig vattenrening. Nyckelfunktioner som vattenfiltret har är rostfri tank, öppningsbart lock och minimalt underhåll.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Höjer pH-värdet

Gas

Svavelväte

Metaller

Järn

Mangan

Reservdelar & tillbehör till Mandio-filter i rostfritt stål

Mazzei-luftinjektor till vattenfiltret Mandio
Mazzei Luftinjektor till Mandio-filter

Dokument till Mandio-filter i rostfritt stål

Installationsanvisning Mandio, Automatik

Installationsanvisning Mandio, Automatik

Mandio R Manuellt produktblad

Mandio R Manuellt produktblad

Mandio produktblad

Mandio produktblad