Lamell-insats till partikelfilter

Insats till partikelfilter. Lamellinsatsen rekommenderas för organisk rening t.ex alger eller ytvatten. Lamell-insatserna är gjorda för att kunna rengöras och användas igen.