Konduktivitetspenna

Vår konduktivitetspenna mäter på ett smidigt sätt kloridhalten i ditt vatten.