Artikelnr: 980

Kemisk normalkontroll – Vattenanalys

850 kr Ink. moms

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder.

Analysen analyserar:
Anjoner

Klorid

Nitrat

Nitratkväve

Sulfat

Fysikaliska värden

Alkaninitet

COD / Humus

Färg

Konduktivitet

Lukt

pH-värdet

Turbiditet

Metaller

Järn

Kalcium

Kalium

Koppar

Magnesium

Mangan

Natrium

Närsalter

Ammonium

Ammoniumkväve

Fosfat

Fosfatfosfor

Nitrit

Utförs av ackrediterat labb

Rekommenderas för

Borrad brunn

Det här ingår i vattenprovet

Provmaterial
Utskick av material
Porto & emballage för att skicka tillbaka provet
Provberedning
Analys av vatten
Muntlig genomgång av rapport

Så här tar du ett vattenprov

1

Du tar ett prov av ditt vatten i den behållare vi skickat till dig

2

Du skickar tillbaks behållaren i den förpackning som vi skickat till dig. Porto är förbetalt

3

Vi analyserar vattnet i labbet

4

När analysen är klar går vi genom resultatet via telefon & gör en bedömning om det behövs ett filter och vilken typ av filter

5

Du kommer få analysen i PDF-format till din e-postadress