Artikelnr: 996

Kemisk/fysikalisk vattenanalys

520 kr Ink. moms

Kemisk/fysikalisk vattenanalys avslöjar vattenkvalitet genom att mäta kemiska och fysikaliska parametrar: anjoner, fysikaliska värden, metaller & närsalter

Analysen analyserar:
Anjoner

Klorid

Nitrat

Nitratkväve

Fysikaliska värden

Aggressiv kolsyra

Alkaninitet

Färg

Konduktivitet

Lukt

pH-värdet

Metaller

Hårdhet

Järn

Mangan

Närsalter

Nitrit

Rekommenderas för

Grävd brunn

Det här ingår i vattenprovet

Provmaterial
Utskick av material
Porto & emballage för att skicka tillbaka provet
Provberedning
Analys av vatten
Muntlig genomgång av rapport

Så här tar du ett vattenprov

1

Du tar ett prov av ditt vatten i den behållare vi skickat till dig

2

Du skickar tillbaks behållaren i den förpackning som vi skickat till dig. Porto är förbetalt

3

Vi analyserar vattnet i labbet

4

När analysen är klar går vi genom resultatet via telefon & gör en bedömning om det behövs ett filter och vilken typ av filter

5

Du kommer få analysen i PDF-format till din e-postadress