J-Filter

Vårt miljövänliga järnfilter, J-filter, använder naturlig luftoxidation för att avlägsna järn och mangan från vatten utan driftskostnader. Med en effektiv och hållbar reningsteknik garanterar vi högkvalitativt vatten utan att belasta miljön.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Dålig smak

Höjer pH-värdet

Gas

Svavelväte

Metaller

Hög järnhalt

Hög manganhalt