Humusmassa – 25 liter

Humusmassa används för att minska organisk belastning och fälla ut partiklar och färgämnen från vattnet, vilket resulterar i klarare och renare vatten.