Avsyrningsfilter med backspolning i glasfiber

Vårt AGB-Filter tar bort den aggressiva kolsyran samt höjer pH-värdet och alkaliniteten. Nedströmsfilter, då filtermassan ligger still hela tiden så kräver detta filter att det backspolas. Filtret placeras efter trycktanken. Modellen finns även i rostfritt stål som heter ARB-Filter.

Hjälper mot:
Fysikaliska värden

Aggressiv kolsyra

Höjer pH-värdet

Metaller

Kopparutfällning

Dokument till Avsyrningsfilter med backspolning i glasfiber

Produktblad AGB

Produktblad AGB

Installationsanvisning AGB Mandio automatik

Installationsanvisning AGB Mandio automatik