BoilerMag XT – Magnetitfilter

Vårt stora magnetitfilter är ett högeffektivt fullflödesmagnetitfilter. Magnetitfiltret renar & skyddar kyl- & värmesystem från magnetiska partiklar.

Hjälper mot:
Metaller

Järnoxid

Magnetit

Dokument till BoilerMag XT – Magnetitfilter

Installationsanvisning Boilermag XT

Installationsanvisning Boilermag XT

BoilerMag XT produktblad

BoilerMag XT produktblad