BoilerMag XT – Magnetitfilter

Vårt stora magnetitfilter är ett högeffektivt fullflödesmagnetitfilter. Magnetitfiltret renar & skyddar kyl- & värmesystem från magnetiska partiklar.

Hjälper mot:
Metaller

Järnoxid

Magnetit