Birm – 28 liter

Birm är en filtreringsmassa som effektivt avlägsnar järn och mangan från vattnet.