Bärlager 5-9 mm – 5 kg

Bärlager i storlek 5-9 mm används för att ge stöd och se till att vattenflödet sprids jämnt över filtermassorna.