Arsenikmassa

Arsenikmassa är utformad för att avlägsna arsenikföroreningar från vattnet och skydda människors hälsa från dess skadliga effekter.