Arsenikfilter i glasfiber

Arsenikfilter är avgörande för att avlägsna cancerogena tungmetaller från dricksvatten. Vattenfiltret är tillverkat i glasfiberarmerat korrosionsfritt material, filtermassan adsorberar effektivt både As lll och As V utan tillsatser. Med automatisk backspolning är detta arsenikfilter en pålitlig lösning för att säkra renat vatten.

Hjälper mot:
Metaller

Arsenik

Bly