Aktiverad Aluminiumoxid – 1 liter

Aktiverad aluminiumoxid används för att avlägsna fluorid, arsenik och andra tungmetaller från vattnet genom adsorption.