Magnetitfilter

Magnetitfilter skyddar ditt hems kyl- & värmesystem från partiklar som kan skada systemen. Exempel på partiklar kan vara järnoxid eller magnetit.