Arsenikfilter

Arsenik är en cancerogen tungmetall som kan öka risken för cancer. Arsenik förekommer i grundvattnet av naturliga orsaker eller på grund av industriella processer. Arsenikfilter är nedströmsfilter som placeras efter tryckkärlet för rening av hushållsvattnet. Filtret är tillverkat i glasfiberarmerat korrosionsfritt material. Filtermassan är en högpresterande absorbent baserad på kemin av järnhydroxid. Filtermassan är utformad för selektiv absorption av arsenik med hjälp av en specifik process. Den är speciellt lämpad för behandling av dricksvatten , eftersom den inte släpper några kemiska föreningar i behandlat vatten och ändrar inte dess pH . Filtermassan absorberar As ( V ) samt As ( III ).

Nyckelfunktioner

  • Filtermassan tar As lll och As V.
  • Inga tillsatser krävs.
  • Automatisk backspolning.
  • Avlopp krävs.

Typ Höjd mm Ø mm Röranslutning Material
As 25 1300 254 R25 utv gga Glasfiber
As 50 1600 315 R25 inv gga Glasfiber

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.