Vattenfilter mot -
Svavelväte/Dålig lukt


Problem med dålig lukt i ditt eget vatten beror många gånger på att svavelväte från naturliga *processer binds i vattnet. Svavelväte avger en många gånger kraftig stank som närmast kan liknas vid den från ruttna ägg. Vattenrening mot svavelväte avlägsnas enkelt med avluftning. *Organiskt material så som löv och annat växtavfall, producerar under förruttning bl a svavelväte. Detta kan du själv uppleva en dag vid en sumpmark eller sjö där gasbubblor ofta stiger till ytan.

Vårt vattenfilter mot detta problem heter Filtrena syreaktivaktivator som ser till att dålig lukt på ditt vatten försvinner. Luft tillförs till vattnet varje gång pumpen startar. Vatten och luft finfördelas i ett spridarrör och svavelvätet som finns i vattnet och skapar en dålig lukt släpps ut genom en avluftare. Med detta vattenfilter försvinner även andra lukter som kan finnas i ditt vatten, då vattnet får en riklig syresättning med en syreaktivator. Detta är samma typ av luftning som används på våra rostfria Järnfilter.

Obs! Råvattnet måste vara fritt från järn och/eller mangan när en syreaktivator ska installeras. Om det finns järn och/eller mangan i vattnet så fälls det ut av syreaktivatorn.

Nyckelfunktioner

  • Luftar vattnet före hydrofor/hydropress.
  • Inga driftkostnader (bara vanlig luft)
  • Inga kemikalier
  • Driftsäker.
  • Avluftare special kan behövas.

 


Typ Höjd mm Bredd mm Röranslutning in Röranslutning ut Material
Syreaktivator 770 620 R20 inv gga R25 inv gga Rostfritt stål

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.