Vattenrening mot - Radon


Har du på din analys fått en halt över 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Risk finns för hälsoeffekter. Allra störst är risken vid inandning av radonhaltig luft exempelvis vid duschning eller när du dricker vattnet. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Halten kan minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare.

Filtrenas Radonavskiljare Radonett tar bort radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH. Radonavskiljaren renar med filtrerad och UV-behandlad frisk luft. Att rena vatten enbart med renad syrerik frisk luft, och likt solen med UV-ljus utan kemikalier – mer naturligt än så blir det inte. Radonett arbetar med så kallad ejektordrivare, en anordning som med hjälp av rörelseenergin i vattnet driver in stora mängder UV-behandlad luft. En stor kontaktyta skapas mellan luft och vatten, ju mer luft per liter vatten som inblandas ju effektivare rening. Ingen fläkt, kompressor eller filtermassa används vilket ger stor driftsäkerhet till lägre kostnad. 
Det finns avskiljare med kapacitet för allt från ett hushåll till mindre kommunala verk. Filtret är tillverkat i syrafast rostfritt stål.

Nyckelfunktioner

  • Renar utan kemikalier.
  • Stor driftsäkerhet till lägre kostnad.
  • Nät skyddar mot skadedjur.
  • Högsta reningsgrad.

 


Typ Max uttag
l/tim
Antal hushåll Kapacitet
Bq/l
Reningsgrad Höjd mm Bredd mm Djup mm
A1UV 1500 1-3 upp till 3500 97-99,99% 1040 320 580
B2UV 900 1-3 från 3500 99,99% 1040 320 580
S1UV 2300 3-10   97-99,99% 1450 320 680
S2HY 4000 10 >   97-99,99% 1450 600 500
S2BA 5000 10 >   97-99,99% 1450 600 500
Filnamn Filtyp Storlek
Produktblad Radonett pdf 1.53 MB
Installationsanvisning A1UV och S1UV pdf 850.56 KB

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.