Multifilter

Filtrenas Multifilter är en serie effektiva filter som reducerar järn, mangan, kalk och COD(ytvatten) ner till en tjänlig nivå. Filtermassan returspolas med salttabletter som fylls på i medföljande saltkabinett. Multifiltret fungerar likvärdigt som ett traditionellt mjukvattenfilter. Multifiltret regenereras med salttabletter. Filtermassan i multifiltret är inte beroende av ett visst pH-värde. Förekomst av svavelväte (H2S) i vattnet har inte heller inverkan på filtermassan. 
Filtermassan kräver 100 g salt /liter filtermassa. Filtret är volymstyrt. Förfilter skall sättas före detta filter (Easy-Clean)

Nyckelfunktioner

  • Fem vattenproblem med ett filter.
  • Låg saltförbrukning.
  • Helautomatiskt filter.
  • Får inte installeras mot hydrofortank.

Typ Flöde lit/min Backspolningsflöde
lit/min
Höjd mm Djup mm Bredd mm Vikt kg Saltbehållare Anslutning
Multi Maxi 18 12,5 1150 520 340 38 Inbyggd R25
Multi 10 21 12,5 1600 850 550 44 145 liter R25
Multi 20 33 20 1610 930 550 69 145 liter R25

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.