Filtrena M-filter
Utan ström

Mjukvattenfilter som inte kräver någon ström. Dessa filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, d.v.s. innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer 
i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats 
med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som 
massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och 
spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper 
Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet.

Nyckelfunktioner

  • Fungerar helt utan elektricitet.
  • Volymstyrda.
  • Låg saltförbrukning.
  • Uppströms regenerering.
  • Enkla att installera.
  • Helautomatiska.

Typ HxBxD mm Kap lit/min Arbetstryck bar Rörasnlutning Vattenförb/reg lit Saltförb/reg lit Reg lit min Max temp °C
Simplex 483x583x241 25 1-8 R20 18 300 15 40
Duplex 468x592x522 40 1-8 R20 18 300 15 40
Filnamn Filtyp Storlek
Produktblad pdf 324.74 KB
Installationsanvisning - Delta pdf 432.66 KB

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.