Filtrena Duplex M-filter

Denna typ av mjukvattenfilter är till för dig som alltid kräver mjukt/avhärdat vatten. 
Duplex mjukvattenfilter producerar mjukt vatten 24 timmar om dygnet. När den ena tankens mjukgörarmassa 
är förbrukad går automatiken direkt på nästa tank och den tanken som var mättad inleder nu en regenerering. Det innebär att en duplexanläggning alltid ger mjukt vatten samt ger en optimal saltförbrukning, man regenererar 
när kapaciteten är förbrukad. Filtrenas Duplex-filter gör vattnet mjukt med jonbytarmassa. Det innebär att kalksalterna, kalcium och magnesium – hårdgörarna – byter plats med de lättlösliga natriumsalterna – mjukgörarna.
Jonbytarmassan kommer så småningom att bli mättad och för att återställa den returspolas massan med natriumklorid (koksalt) och ansamlad kalk avlägsnas och spolas ut i avloppet. M-filtret sköter den nödvändiga returspolningen automatiskt, vilket kräver ett avlopp.

 

Nyckelfunktioner

  • Producerar mjukt vatten dygnet runt.
  • När ena tankens mjukgörarmassa är förbrukad går automatiken direkt på nästa tank.
  • Mättad tank regenereras.
  • Automatisk returspolning.
  • Finns även där båda tankarna är i service för att maximalt kunna utnyttja ett större flöde.

Typ Automatik Höjd filter mm Ø Filter mm Höjd salttank mm Ø Saltank mm Röransl " Index m3 vid
1 tysk grad
Maxkap m3/h Mängd salt per
spolning kg
Duplex 20 9000-9100 1064 208 630 460 1" 56 1,7 3
Duplex 30 9000-9100 1065 257 630 460 1" 84 2,6 4,5
Duplex 40 9000-9100 1284 257 630 460 1" 112 2,6 6
Duplex 50 9000-9100 1547 257 750 530 1" 140 2,6 7,5
Duplex 60 9000-9100 1395 304 750 530 1" 168 3,6 9
Duplex 70 9000-9100 1534 334 750 530 1" 196 4,4 10,5
Duplex 80 9000-9100 1534 334 1000 530 1" 224 4,4 12
Duplex 100 9500 1858 356 1010 770 1 1/2" 280 5 15
Duplex 150 9500 1858 407 940 870 1 1/2" 420 6,5 22,5
Duplex 175 9500 1948 457 940 870 1 1/2" 490 8,2 26,5
Duplex 200 9500 1948 457 940 870 1 1/2" 560 8,2 30
Duplex 250 9500 1838 533 940 870 1 1/2" 700 11.2 37,5
Duplex 275 9500 2088 610 1100 1000 1 1/2" 840 14,6 45
Duplex 300 9500 2088 610 1100 1000 1 1/2" 980 14,6 52,5
Filnamn Filtyp Storlek
Produktblad Duplex M20-M350 pdf 200.07 KB

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.