Filtrena Mini, Midi, Maxi
och M40-M100

För att göra hårt vatten mjukt, måste man avlägsna kalcium och magnesium i vattnet. För att göra detta använder man sig av jonbytarprincipen. Dessa filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, d.v.s. innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet.

Nyckelfunktioner

  • Går att ställa in som både vattenmätarstyrd och tidstyrd via automatiken.
  • Helautomatisk backspolning.
  • Gör hårt vatten mjukt.
  • Blandningsventil finns.

Typ Höjd mm Mått mm Diameter
filtertank mm
Diameter
salttank mm
Höjd filtertank mm Röranslutning Max flöde
lit/min
Mini 680 330x500       R25 16-25
Midi 1080 320x500       R25 25-40
Maxi 1080 320x500       R25 45-55
M 40 1300   260 460 630 R25 70
M 50 1400   260 460 770 R25 75
M 60 1420   315 460 800 R25 80
M 80 1590   335 460 800 R25 85
M 100 1850   360 555 870 R25 95

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.