Midi och Maxi Humusfilter

Humusfilter reducerar organiska ämnen (humus). Denna typ av förorening i vattnet kan ibland vara väldigt svår att ta bort då man helt enkelt inte vet hur mycket ytvatten som kommer in från gång till annan.
Dessa filter avlägsnar humus i vattnet genom jonbytarprincipen. De finns i två utföranden, tidsstyrda och vattenmätarstyrda. Dessa filter kräver regenerering med salttabletter. Eventuellt kan dessa filter dra ner pH-värdet vilket lätt åtgärdas med ett pH-höjande filter.

 

Nyckelfunktioner

  • Kan ställas in som både tidstyrd och volymstyrd.
  • Kompaktmodell där både filtertank och saltbehållare är i ett.
  • Helautomatisk backspolning.
  • Enkel installation.
  • Avlopp krävs.

Typ Höjd mm Mått mm Röranslutning Pumpkapacitet lit/min
Midi Humus 1080 320x500 R25 25-40
Maxi Humus 1080 320x500 R25 45-55

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.