Vattenfilter mot Humus - missfärgat

Humus (COD-Mn) i för höga halter tyder på att det läcker in förorenat ytvatten i din brunn. Du märker det på dålig smak, lukt och färg. Typen och graden av föroreningen kan vara direkt hälsovådlig.


Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.