En av Sveriges största leverantörer
av vattenfilter & vattenanalyser

Utforska våra produkter

Hur vet jag om vattnet går att dricka?

Ett vattenprov är svaret.

Våra vattenanalyser
Provresultat
Kemisk/fysikalisk analys: Resultat Enhet
Färg 42 mg/lPt
pH 25°C 7.3
Järn, Fe
Hög järnhalt
0.99 mg/l
Alkalinitet, HCO3 60 mg/l
Hårdhet, total 3 °dH
Mangan, Mn 0.09 mg/l
Klorid 8 mg/l
Nitrit NO2 < 0.007 mg/l
Nitritkväve, NO2-N < 0.002 mg/l
Kolsyra aggressiv CO2 5 mg/l
Fluorid, F mg/l
Nitrat NO3 2.6 mg/l
Nitratkväve, NO3-N 0.6 mg/l
Koppar, Cu mg/l
Konduktivitet 25°C 15 mS/m

Vi hjälper dig från start till renat vatten

Support