Vattenanalysen är nyckeln
- beställ en analys idag!

Vårt laboratorium har den senaste mätutrustningen och vi har valt att bespara miljön med så få farliga utsläpp som möjligt, därför returneras alla använda kemikalier för destruktion. Detta ingår i vårt miljöarbete med ISO 14001. Vi jobbar kontinuerligt på att kvalitetssäkra våra metoder och kommer därför övergå till SIS-metoder för att säkerställa kvalitén mot våra kunder.

Vi kan testa följande parametrar:

Kemisk/fysikalisk analys: Bottensats, Grumlighet, Lukt, Färgtal, pH, Alkalinitet, Hårdhet, Järn, Mangan, Klorid, Nitrat, Nitratkväve, Nitrit, Nitritkväve, Kolsyra aggressiv, Konduktivitet.

Bakteriologisk analys: Mikroorganismer, E-Coli, Koliforma bakterier

Vi kan även testa fluorid och koppar.

Kostnader är enligt följande:

Typ Pris
Kemisk/Fysikalisk 450 kr
Bakteriologisk 450 kr
Fluorid 100 kr (Kan inte beställas för enskilt test)
Koppar 120 kr (Kan inte beställas för enskilt test)


Du väljer såklart själv vilka tester du vill göra. Fluorid samt koppar kan inte beställas för enskilt test. Fakturan medföljer när ditt analyspaket skickas från oss. Självklart har du 30 dagar på fakturan. En beställning av vattenanalys är bindande utan ångerrätt. När man fyllt i sina uppgifter och beställt analysen så samtycker man till att Filtrena AB behandlar de personuppgifterna och andra uppgifter som gäller sin dricksvattenförsörjning, analys, filterfrågor samt övriga ärenden.

Har du redan tagit provet och fått det professionellt analyserat, kan du gå in på Offert

Vilken/Vilka analyser vill du beställa


 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?