Vattenrening mot - bakterier


Har du på din analys fått svaret att du har någon typ av bakterier i ditt vatten bör du på ett eller annat sätt åtgärda detta då det kan vara direkt sjukdomsframkallande. Filtrenas UV-system används för desinfektion av bakteriologiskt förorenat vatten. UV systemet eliminerar även mögel, virus och svamp. Så mycket som 99,99% av bakterier, virus, mögelsvampar och alger avdödas. UV – strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är av stor vikt att vatten som skall renas med UV – system inte har höga halter av järn, mangan, humus eller andra partiklar som kan reducera transmissionseffekten för UV – strålningen. UV – systemet desinficerar utan tillsatser av kemikalier. UV – systemet påverkar inte lukt, smak, färg eller pH-värdet. Det är viktigt att UV – lampan byts varje år. För att inte glömma byte av lampan, så finns display på kontrollenheten som talar om hur många dagar lampan har kvar på sin livslängd, när lampan har gått ur sin livslängd så larmar kontrollenheten. Lampan kan bytas utan att vattnet behöver stängas av.

Nyckelfunktioner

  • Desinficerar utan kemikalietillsatser.
  • Påverkar inte lukt,smak,färg eller pH.
  • Så mycket som 99,9% av bekterier avdödas vid 95% UVT.
  • Låg Driftkostnad.

 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?