Surt vatten/lågt pH -
vattenrening utan kemikalier

Lågt pH-värde (aggressiv kolsyra) kan få allvarliga konsekvenser. Det kan ge frätskador, fälla ut koppar från ledningarna vilket i slutändan kommer att leda till läckor i rörsystemet. Vattnet kan även orsaka grönt hår hos blonda personer och i värsta fall eksem eller diarréer.


 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?